За проекта

Национална Художествена Академия

Адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“73

Възложител :
Национална Художествена Академия, с адрес: гр. София, ул. „Шипка” № 1

Описание на извършените дейности по договор:
Сграда на НХА на бул.“Цариградско шосе“73. Подмяна на дограма, топлоизолационна система по външни стени, топлоизолация подпокривно пространство, ремонт покрив, поставяне на външен асансьор, СМР по част електро и част ВиК

Стойност на договора:

1 290 525.25 лв без ДДС

  • :

Повече информация