За проекта

Централна медицинска Библиотека- МУ-София

Адрес: гр. София, бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов” № 15

Възложител :
Медицински университет – София,
Проф. д-р Ваньо Митев- Ректор

Описание на извършените дейности по договор:
Подмяна на дограма, поставяне на топлоизолации по фасади, обновяване на покриви, изкоп и фундиране, стоманена конструкция под пруски свод, нова стбет.плоча над пруски свод, настилки, усилваща конструкция под на помещение №14, усилваща конструкция под на помещение №15, допълнителни видове работи

Стойност на договора:

1 125 567.76 лв без ДДС

  • :

Повече информация