За проекта

ХТМУ – София, Блок Б

Адрес: гр. София, бул.”Кл. Охридски” 8

Възложител :
Химико-технологичен и металургичен университет, гр.София, р-н „Студентски”,

Проф.д-р инж. Митко Георгиев – Ректор

Описание на извършените дейности по договор:Подмяна на дограма и первази, доставка и монтаж на вътрешен РVС плот, изкърпване страници около дограма, топлоизолация по фасади и покрив, топлоизолация плоски покриви. Подмяна на абонатни станции, поставяне на автоматичен платформен стълбищен подемник за хора с увреждания.

Стойност на договора:

1 600 033.55 лв. без ДДС

  • :

Повече информация