За проекта

Технически Университет – София, Блок 3

Адрес: гр. София, бул.”Кл. Охридски” 8

Възложител :
Технически университет – София,
Проф. д-р инж. Марин Христов – Ректор

Описание на извършените дейности по договор:
Топлинно изолиране на външни стени; топлоизолиране на таванска плоча на покрив с въздушен слой на подпокривното пространство; подмяна дограма; подмяна на съществуваща с нова блокова абонатна станция – 2бр.; ремонт хидроизолация на плосък покрив; ремонт тръбна мрежа

Стойност на договора:

№3-08/18.01.2012г. – 724 190.58 лв. без ДДС
№3-43/04.06.2012г. – 112 619.30 лв.  без ДДС

  • :

Повече информация