За проекта

Медицински колеж “И.Филаретова”

Адрес: гр. София, бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов” № 15

Възложител :
Медицински университет – София,
Проф. д-р Ваньо Митев- Ректор

Описание на извършените дейности по договор:
Извършване на топлоизолации по фасади, топлоизолация около дограма, Топлоизолация в подпокривни части, Подмяна на абонатна станция.

Стойност на договора:

1 125 567.76 лв без ДДС

  • :

Повече информация