Фирмите  участници в “Консорциум за инженеринг, проектиране и изграждане” ДЗЗД  са сертифицирани по всички международни стандарти, необходими за упражняване на съответните дейности – ISO 9001:2008, ISO 14001: 2015, BSOHSAS 18001:2007, ISO 14001: 2004.