„Консорциум за инженеринг, проектиране и строителство” извършва инженеринг, включващ проектиране и строителство на промишлени и жилищни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване, както и обекти от техническата и благоустройствената инфраструктура.