14окт2013

Откриване на нови строителни площадки

На  03.09.2013 г. е открита строителна площадка на обект Рехабилитация и основен ремонт на общински път BGS1114 от кръстовище с път III- 208- с. Трънак- с. Соколец. На същата дата е открита и строителна площадка на обект Реконструкция на водопроводна система с. Добромир.  Възложител на двата проекта е Община Руен.