21окт2013

Завършени дейности по договор в Община Велинград

През септември’2013 „КОНСОРЦИУМ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ” ДЗЗД завърши СМР на обекти по договор № 190/30.04.2013г. с предмет: “Подобряване на енергийната ефективност в учебни заведения в Община Велинград, чрез внедряване на енергоспестяващи мерки”, който се осъществява с финансова подкрепа на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” (2007г.- 2013г.); съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за
14окт2013

Откриване на нови строителни площадки

На  03.09.2013 г. е открита строителна площадка на обект Рехабилитация и основен ремонт на общински път BGS1114 от кръстовище с път III- 208- с. Трънак- с. Соколец. На същата дата е открита и строителна площадка на обект Реконструкция на водопроводна система с. Добромир.  Възложител на двата проекта е Община Руен.