За нас

“Консорциум за инженеринг, проектиране и изграждане ” ДЗЗД е гражданско дружество между фирмите: „Вайс профил” ООД, „Олдекс” ЕООД и „Техно-енерджи” ООД, регистрирано с учредителен договор от 11.03.09. Целта на обединението е организиране на максимално качествено проектиране, изграждане и строително-ремонтни работи на обекти, възложени по ЗОП или финансирани от Европейския съюз.

Още

Сертификати

Фирмите  участници в “Консорциум за инженеринг, проектиране и изграждане” ДЗЗД  са сертифицирани по всички международни стандарти, необходими за упражняване на съответните дейности – ISO 9001:2008, ISO 14001: 2015, BSOHSAS 18001:2007, ISO 14001: 2004.

Още

Новини

21.10.2013
Завършени дейности по договор в Община Велинград
През септември’2013 „КОНСОРЦИУМ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ” ДЗЗД завърши СМР на обекти по договор № 190/30.04.2013г. с предмет: “Подобряване на енергийната ефективност в учебни заведения в Община Велинград, чрез внедряване на енергоспестяващи мерки”, който се осъществява с финансова подкрепа...
Още

Партньори